e-ISSN: 2667-8292
Başlangıç: 2019
Yayıncı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Kapak Resmi

Turkish Veterinary Journal (Turk Vet J), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi tarafından yayımlanan, uluslararası, hakemli bilimsel bir dergidir.

Turkish Veterinary Journal (Turk Vet J), Türkçe veya İngilizce olarak, temel bilimler, klinik ve klinik öncesi bilimler, zootekni, hayvan besleme ile gıda hijyeni ve teknolojisi alanlarında makaleleri (araştırma makalesi, kısa bildiri, editöre mektup, derleme ve vaka takdimi türlerinde) yayımlar. Çağrılı derlemeler dışında dergiye derleme türünde makale gönderimi için yazarın ilgili konuda en az iki makalesi bulunmalıdır. 

Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmaktadır. Kabul edilen makaleler, dergi web sayfasından Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret alınmaz.

Dergimize gönderilen makalelerin kontrolündeiThenticate Logosu intihal programı kullanılmaktadır. Yazarlar, yayında sundukları verilerin doğruluğunu kabul edip sorumluluğunu aldıklarının bilincinde olmalıdır.